Naujienos

Iki gruodžio 31 d. reikia pateikti prašymus finansuoti tas akredituotas programas, kurios dar nebuvo finansuotos.

 

Pirmą kartą teikti prašymą finansavimui galima tik po akreditavimo duomenų įvedimo NŠPR. Spausti mygtuką Pateikti finansavimui. Savivaldybės lygmens programoje pasirinkti savivaldybę, Nacionalinio lygmens programoje savivaldybė nesirenkama, įrašyti numatomą visą kainą ir išsaugoti prašymą. Išsaugojus dar būtina paspausti Pateikti finansavimui. Būsena turi būti Prašoma finansuoti.

 

Jeigu programai nebuvo suteiktas finansavimas (t. y. jei savivaldybė / LMNŠC pažymėjo, kad programa Nefinansuojama), galima teikti prašymą kitam finansavimo laikotarpiui arba pašalinti prašymą finansuoti.

 

Jeigu programa turi finansavimą iki š. m. pabaigos, prašymo finansuoti pratęsimas įsijungia automatiškai kai baigiasi savivaldybės / LMNŠC įvestas finansavimo terminas – būsena Finansuojama kitą dieną automatiškai keičiasi į Prašoma finansuoti (pratęsimas). Pvz., jeigu finansavimo data iki nurodyta gruodžio 31 d., tai sausio 1 d. programos būsena automatiškai pasikeis į Prašoma finansuoti (pratęsimas). Papildomai nieko daryti nereikia.

 

Iki gruodžio 31 d. yra galimybė redaguoti programos numatomą kainą.

 

Įsijungus prašymo finansuoti pratęsimui galima atsisakyti prašymo finansuoti. Pasibaigus nurodytam finansavimo laikotarpiui ir būsenai pasikeitus į Prašoma finansuoti (pratęsimas) galima atšaukti finansavimą (spausti x). Būsena persijungia į Prašoma atšaukti finansavimą. Kai prašoma atšaukti finansavimą, savivaldybė / LMNŠC turi pažymėti programą kaip nefinansuojamą, o teikėjas gali pašalinti prašymą finansuoti (paspausti šiukšliadėžę).

Jei teikėjas nori atšaukti prašymą finansuoti ar nutraukti finansavimo sutartį nepasibaigus nurodytam finansavimo laikotarpiui, turi teikti raštišką prašymą savivaldybei / LMNŠC, kurie įveda informaciją į NŠPR su sprendimu „nefinansuojama“.

 

Daugiau informacijos rasite NŠV programų teikėjo vadove (D.U.K. skyriuje Naudotojų vadovai).Nebevykdomas senas programas teikėjai turi pateikti išregistravimui.

Atsidarę programą, paspaudę Redaguoti, įveskite išregistravimo datą bei priežastį, išsaugokite ir BŪTINAI paspauskite Pateikti registravimui.

Programa būna išregistruota tik po to, kai NŠPR administratorius įregistruoja pakeitimus (t. y. įregistruoja nurodytą išregistravimo datą bei priežastį). 
Išregistruotų programų nebesimato kitose sistemose.Norint tapti NŠPR naudotoju įmonė arba laisvasis mokytojas turi būti įregistruoti Švietimo ir mokslo institucijų registre (ŠMIR).


Dėl įregistravimo Švietimo ir mokslo institucijų registre (www.smir.smm.lt) prašome kreiptis į ŠMIR registro tvarkytoją pagal Jūsų buveinę (savivaldybę). 
Jei esate registruoti ŠMIR, prisijungimui gauti prie Neformaliojo švietimo programų registro (NŠPR) prašome užpildyti prašymą tapti registro naudotoju ir pasižadėjimą saugoti asmens duomenų paslaptį. Kaip tinkamai užpildyti prašymą ir pasižadėjimą rasite D.U.K. skiltyje Prašymų ir pasižadėjimų pildymo tvarka.


Pasirašytus ir nuskenuotus dokumentus (taip pat word formatu, be parašų) prašome atsiųsti el. paštu egle.lesniauskiene@nsa.smm.lt.
D.U.K.
Institucijos pakeitimas
Registrų sąrašas
RegistrasVeiksmai
Pedagogai
Mokiniai
DAKPR
IPBR
KRISIN
LICR
SMIR
SMPKR
SR
NEMIS