Naujienos
Neformalusis vaikų švietimas vykdomas nuotoliniu būdu arba stabdomas, kaip ir neformalusis suaugusiųjų švietimas, išskyrus aviacijos, jūrininkų bei transporto priemonių vairavimo praktinius mokymus, taip pat užsienio kalbos lygio mokėjimo vertinimo egzaminus asmenims, stojant į užsienio aukštąsias mokyklas.

Skaitykite daugiau: https://www.lrytas.lt/lietuvosdiena/aktualijos/2020/12/09/news/siandien-lietuvoje-isigalioja-grieztesnes-karantino-taisykles-viskas-ka-butina-zinoti-17442078/
Neformalusis vaikų švietimas vykdomas nuotoliniu būdu arba stabdomas, kaip ir neformalusis suaugusiųjų švietimas, išskyrus aviacijos, jūrininkų bei transporto priemonių vairavimo praktinius mokymus, taip pat užsienio kalbos lygio mokėjimo vertinimo egzaminus asmenims, stojant į užsienio aukštąsias mokyklas.
N

Nuo 2020 m. spalio 26 d. iki karantino Lietuvos Respublikoje pabaigos Nacionalinės švietimo agentūros darbuotojai dirba nuotoliniu būdu.Dėl objekto registravimo Švietimo ir mokslo institucijų registre (ŠMIR) (www.smir.smm.lt) prašytume kreiptis į ŠMIR registro tvarkytoją pagal Jūsų buveinę, kontaktinę tvarkytojų informacija rasite SAV tvarkytojai 2020-10-22.xlsx

Jei esate registruoti ŠMIR registre, bet neturite prisijungimo teisės prie Neformaliojo švietimo programų registro (NŠPR), prisijungimui gauti prašome užpildyti prašymą tapti registro naudotoju ir pasižadėjimą saugoti asmens duomenų paslaptį. Kaip tinkamai užpildyti prašymą ir pasižadėjimą rasite D.U.K skiltyje Prašymų ir pasižadėjimų pildymo tvarka.

Pasirašytus ir nuskenuotus dokumentus (taip pat word formatu) prašome atsiųsti 
el. paštu 
egle.lesniauskiene@nsa.smm.lt.


Ministro 2019-10-25 įsakymas Nr. V-1217 „DĖL KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO PROGRAMŲ IR RENGINIŲ REGISTRO REORGANIZAVIMO IR NEFORMALIOJO ŠVIETIMO PROGRAMŲ REGISTRO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO"
Nuo 2019 m. sausio 1 d. galioja tokia Lietuvos Respublikos profesinio mokymo įstatymo 13 straipsnio redakcija:

13 straipsnis.

13. Neformaliojo profesinio mokymo programos registruojamos Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registre.

 

Neformaliojo profesinio mokymo programų teikimo registravimui Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registre prašytume kreiptis į Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centrą:  

Neformaliojo profesinio mokymo programų teikimo registravimui formą rasite SMPKR objektų registravimo tvarkos aprašo pakeitimas (8 priedas).docx

D.U.K.
Institucijos pakeitimas
Slaptažodžio atstatymas