Naujienos

Norint tapti NŠPR (buv. KTPRR) naudotoju įmonė arba laisvasis mokytojas turi būti įregistruoti Švietimo ir mokslo institucijų registre (ŠMIR).


Dėl objekto registravimo Švietimo ir mokslo institucijų registre (ŠMIR) (www.smir.smm.lt) prašome kreiptis į ŠMIR registro tvarkytoją pagal Jūsų buveinę (savivaldybę), kontaktinę tvarkytojų informaciją rasite SAV tvarkytojai 2021-04-08.
Jei esate registruoti ŠMIR registre, prisijungimui gauti prie Neformaliojo švietimo programų registro (NŠPR) prašome užpildyti prašymą tapti registro naudotoju ir pasižadėjimą saugoti asmens duomenų paslaptį. Kaip tinkamai užpildyti prašymą ir pasižadėjimą rasite D.U.K skiltyje Prašymų ir pasižadėjimų pildymo tvarka.


Pasirašytus ir nuskenuotus dokumentus (taip pat word formatu) prašome atsiųsti el. paštu egle.lesniauskiene@nsa.smm.lt.


Ministro 2019-10-25 įsakymas Nr. V-1217 „DĖL KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO PROGRAMŲ IR RENGINIŲ REGISTRO REORGANIZAVIMO IR NEFORMALIOJO ŠVIETIMO PROGRAMŲ REGISTRO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO"
Nuo 2019 m. sausio 1 d. galioja tokia Lietuvos Respublikos profesinio mokymo įstatymo 13 straipsnio redakcija:

13 straipsnis.

13. Neformaliojo profesinio mokymo programos registruojamos Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registre.

 

Neformaliojo profesinio mokymo programų teikimo registravimui Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registre prašytume kreiptis į Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centrą:  

Neformaliojo profesinio mokymo programų teikimo registravimui formą rasite SMPKR objektų registravimo tvarkos aprašo pakeitimas (8 priedas).docx

Prie įsakymo yra Pavyzdinė neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos forma.


D.U.K.
Institucijos pakeitimas
Slaptažodžio atstatymas