Naujienos

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos valdomų registrų ir valstybės informacinių sistemų duomenų saugos nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. kovo 17 d. įsakymu Nr. V-374 „Dėl kai kurių Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos valdomų registrų ir valstybės informacinių sistemų duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“, informuojame, kad nuo 2021 m. gruodžio 10 d., jungiantis prie Neformaliojo švietimo programų registro, naudotojų asmens tapatybė bus nustatoma tik per Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platformą (VIISP). Prisijungti prie Neformaliojo švietimo programų registro duomenų bazės, naudojant prisijungimo vardą bei slaptažodį galimybės neliks. Neformaliojo švietimo programų registro naudotojams bus suteikiama galimybė prisijungti, naudojantis elektroniniu parašu ir elektroninės bankininkystės sistemomis.Norint tapti NŠPR (buv. KTPRR) naudotoju įmonė arba laisvasis mokytojas turi būti įregistruoti Švietimo ir mokslo institucijų registre (ŠMIR).


Dėl objekto registravimo Švietimo ir mokslo institucijų registre (ŠMIR) (www.smir.smm.lt) prašome kreiptis į ŠMIR registro tvarkytoją pagal Jūsų buveinę (savivaldybę), kontaktinę tvarkytojų informaciją rasite SAV tvarkytojai 2021-04-08.
Jei esate registruoti ŠMIR registre, prisijungimui gauti prie Neformaliojo švietimo programų registro (NŠPR) prašome užpildyti prašymą tapti registro naudotoju ir pasižadėjimą saugoti asmens duomenų paslaptį. Kaip tinkamai užpildyti prašymą ir pasižadėjimą rasite D.U.K skiltyje Prašymų ir pasižadėjimų pildymo tvarka.


Pasirašytus ir nuskenuotus dokumentus (taip pat word formatu) prašome atsiųsti el. paštu egle.lesniauskiene@nsa.smm.lt.


Ministro 2019-10-25 įsakymas Nr. V-1217 „DĖL KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO PROGRAMŲ IR RENGINIŲ REGISTRO REORGANIZAVIMO IR NEFORMALIOJO ŠVIETIMO PROGRAMŲ REGISTRO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO"
Nuo 2019 m. sausio 1 d. galioja tokia Lietuvos Respublikos profesinio mokymo įstatymo 13 straipsnio redakcija:

13 straipsnis.

13. Neformaliojo profesinio mokymo programos registruojamos Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registre.

 

Neformaliojo profesinio mokymo programų teikimo registravimui Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registre prašytume kreiptis į Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centrą:  

Neformaliojo profesinio mokymo programų teikimo registravimui formą rasite SMPKR objektų registravimo tvarkos aprašo pakeitimas (8 priedas).docx

D.U.K.
Institucijos pakeitimas