Naujienos

Iki spalio 1 d. visas neformaliojo vaikų švietimo (NVŠ) programas (pretenduojančias į NVŠ krepšelį), įregistruotas iki š. m. kovo 1 d., reikia iš naujo registruoti ir teikti akreditavimui.


Pasirinkę Tvarkymas – Nauja programa užpildykite pagrindinius duomenis ir spauskite Pateikti registravimui.


Tik po programos įregistravimo atsiranda galimybė pildyti Akreditavimo paraišką.


Programa bus vertinama tik pagal sistemoje užpildytą paraišką.


Akreditavimo paraiška (Neformaliojo vaikų švietimo programos atitikties reikalavimams paraiškos formą (1 priedas) integruota į NŠPR sistemą. Užpildytos Word formos prisegti nebegalima.


Glaustą informaciją apie svarbiausius pasikeitimus ir programų registravimo eigą rasite informacijoje NVŠ programų teikėjams (pridėta). 


Naują NVŠ programų teikėjo vadovą rasite D.U.K. skyriuje Naudotojų vadovai.
Norint tapti NŠPR naudotoju įmonė arba laisvasis mokytojas turi būti įregistruoti Švietimo ir mokslo institucijų registre (ŠMIR).


Dėl įregistravimo Švietimo ir mokslo institucijų registre (www.smir.smm.lt) prašome kreiptis į ŠMIR registro tvarkytoją pagal Jūsų buveinę (savivaldybę). 
Jei esate registruoti ŠMIR, prisijungimui gauti prie Neformaliojo švietimo programų registro (NŠPR) prašome užpildyti prašymą tapti registro naudotoju ir pasižadėjimą saugoti asmens duomenų paslaptį. Kaip tinkamai užpildyti prašymą ir pasižadėjimą rasite D.U.K. skiltyje Prašymų ir pasižadėjimų pildymo tvarka.


Pasirašytus ir nuskenuotus dokumentus (taip pat word formatu) prašome atsiųsti el. paštu egle.lesniauskiene@nsa.smm.lt.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos valdomų registrų ir valstybės informacinių sistemų duomenų saugos nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. kovo 17 d. įsakymu Nr. V-374 „Dėl kai kurių Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos valdomų registrų ir valstybės informacinių sistemų duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“, informuojame, kad nuo 2021 m. gruodžio 10 d., jungiantis prie Neformaliojo švietimo programų registro, naudotojų asmens tapatybė bus nustatoma tik per Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platformą (VIISP). Prisijungti prie Neformaliojo švietimo programų registro duomenų bazės, naudojant prisijungimo vardą bei slaptažodį galimybės neliks. Neformaliojo švietimo programų registro naudotojams bus suteikiama galimybė prisijungti, naudojantis elektroniniu parašu ir elektroninės bankininkystės sistemomis.D.U.K.
Institucijos pakeitimas
Registrų sąrašas
RegistrasVeiksmai
Pedagogai
Mokiniai
DAKPR
IPBR
KRISIN
LICR
SMIR
SMPKR